Vyhlášení soutěže FSDays AWARD 2014

Naše společnost vyhlašuje u příležitosti konání 6. ročníku mezinárodního bezpečnostního veletrhu FSDays, již tradiční soutěž o nejlepší exponát/službu FSDays AWARD 2014.

   

Dovolujeme si tímto pozvat všechny vystavovatele a spoluvystavovatele k účasti v soutěži, která je určena výhradně pro exponáty, které jsou vystaveny na tomto mezinárodním veletrhu. Přihlášené exponáty bude hodnotit komise, složená z odborníků bezpečnostního průmyslu, včetně zástupců z vysokého školství. Udělují se max. 3 hlavní ceny a několik zvláštních ocenění. Exponáty, které získají hlavní cenu FSDays AWARD 2014, obdrží cca 40 cm vysokou, masivní a originální skleněnou plastiku navrženou předním českým designérem Pavlem Šťastným.
   
    
Časový harmonogram soutěže:
- uzávěrka přihlášek a podkladů k přihlášeným exponátům - 29. 8. 2014 (nelze překročit)
- hodnocení exponátů se uskuteční dne 16. 9. 2014 v době od 14.00 hod. do 16.00 hod., přímo v expozicích vystavovatelů
- vyhlášení výsledků soutěže FSDays AWARD 2014 se uskuteční na Slavnostním společenském večeru dne 16. 9. 2014
  
BENEFITY PRO ÚČASTNÍKY SOUTĚŽE
- viditelné označení všech přihlášených exponátů přímo v expozici
- vystavení vítězných exponátů po dobu konání veletrhu v expozicích vystavovatele společně
  s cenou – získaným oceněním
- možnost využití svého úspěchu již v době největší koncentrace cílových skupin odborných návštěvníků na veletrhu
       
Zajistíme Vaši další prezentaci a propagaci:
- v odborných médiích 
- v tiskových zprávách, PR…
- na webových stránkách FSDays 2014 a našich partnerů…
    
Účast v soutěži Vám umožní odlišit se od konkurence a porovnat Vaše exponáty s novinkami ostatních firem a prezentovat je návštěvníkům i vystavovatelům.
Prestižní ocenění FSDays AWARD 2014 představuje pro oceněné firmy účinný obchodní argument, který efektivně využívají ve svých marketingových a prezentačních materiálech, na internetových stránkách, v jednacích a předváděcích místnostech a ve svých reprezentačních firemních prostorách.   
    
Představte i Vy Vaše špičkové výrobky a novinky, které připravujete na veletrh FSDays 2014.
Těšíme se na Vaši účast v této prestižní soutěži!
    
Tým FSDays 2014
http://www.youtube.com/watch?v=3_HXHhnsdX0

Organizátor

Mascotte

Generální partner:

AGA

Záštita:

Odborní partneři:

Partneři:

Spolupráce:

Další partneři >